Kleuren begeleiden de schoolcarrière van de leerling

Image description
Brede School Heuvelrijk, Gerwen
Kleuren begeleiden de schoolcarrière van de leerling
Locatie Gerwen
Opdrachtgever Woningbouwvereniging Helpt Elkander
Aannemer Baten Bouw, Geldrop
Fotografie LSWA architecten
Realisatie 2012

Brede School Heuvelrijk, Gerwen

Opgave: Renovatie en uitbreiding van de bestaande dorpsschool. Het beeldbepalend hoofdgebouw aan de straatzijde met vier klaslokalen is gerenoveerd. De achterliggende aanbouwen zijn vervangen door zes nieuwe lokalen, een kinderdagverblijf, BSO en een nieuwe gymzaal. Daarnaast zijn rondom het nieuwe schoolplein nog 20 appartementen gerealiseerd.

Ontwerp: Het verbindend element tussen de nieuwbouw en de oudbouw van de brede school is een doorlopend kleurenpalet in de vloerafwerkingen. De kleuren van de lokalen lopen van paars-roze bij de peuters en kleuters, via geel en groen in de onderbouw tot blauw in de bovenbouw. Iedere groep heeft zijn eigen kleurthema passend bij de leeftijd van de leerlingen. De kleuren lopen via de gangen over naar het kleurthema van de volgende groep. Een ander verbindend element vormen de golvende houten wanden waarin de garderobes en zelfstudieplekken zijn opgenomen.


Moderne particuliere woning
Vorige project
Moderne particuliere woning
Volgende project