Waterpoort, een brug tussen dorp en vaart.

Image description
56 appartementen Waterpoort, Beek en Donk
Waterpoort, een brug tussen dorp en vaart.
Locatie Beek en Donk
Opdrachtgever Woningstichting Laarbeek, Lieshout
Aannemer Bouwbedrijf van Gerven, Mierlo
Visiualisatie LSWA architecten
Realisatie 2012

56 appartementen Waterpoort, Beek en Donk

Opgave: Op een centrale locatie in het dorp, aan de Zuid Willemsvaart, ontstaat ruimte voor verdichting en een herontwikkeling. De ligging is zeer geschikt voor het huisvesten van ouderen. Er bestaat behoefte aan een wooncomplex met aanvullende zorgvoorzieningen en een mix van huurwoningen en koopwoningen. De relatie met het water dient vorm gegeven te worden en tevens is een stedenbouwkundige herstructurering wenselijk. 

Ontwerp: Door het wijzigen van de stedenbouwkundige structuur is ruimte gemaakt voor een geleed woongebouw dat zich richt op het water. Aan deze zijde is gekozen voor 4 bouwlagen, aan de dorpszijde voor 3 bouwlagen. Een grote doorgang in het gebouw verbindt het dorp met de vaart, de poort naar het water.  Enerzijds zijn de woningen gesitueerd rondom een atrium met glasdak, waaraan ook de ontmoetingsruimten en zorgruimten zijn gelegen, anderzijds aan een ruime overdekte binnenstraat. De hier toegepaste beglazing is naar een ontwerp van LSWA architecten vervaardigd. De gebruikte materialen zijn afgestemd op de situatie.

Image description
56 appartementen Waterpoort te Beek en Donk
Image description
56 appartementen Waterpoort te Beek en Donk
Image description
56 appartementen Waterpoort te Beek en Donk
Image description
56 appartementen Waterpoort te Beek en Donk
Image description
56 appartementen Waterpoort te Beek en Donk
Image description
56 appartementen Waterpoort te Beek en Donk

Seniorenwoningen Zonnetij
Vorige project
102 appartementen Willemskwartier
Volgende project