Passief bouwen

In de afgelopen jaren zijn we op zoek geweest naar de beste manier om energiebesparing in een ontwerp te integreren. Naast een goed ruimtelijk ontwerp, hebben we hierbij een antwoord gevonden in het Passief Bouwen. Passief Bouwen gaat uit van investeringen in de schil van het gebouw, waardoor het energieverbruik van het gebouw flink gereduceerd wordt. In plaats van te investeren in installaties met een levensduur van ca. 10 á 15 jaar, wordt geïnvesteerd in het casco, waarvan de levensduur toch minimaal 50 jaar is.

Om de opdrachtgever goed te kunnen adviseren heeft Arjen Weijer in 2011 de titel ‘Certified Passive House Designer’ behaald. Hiermee heeft hij de kennis om een passief huis project van begin tot eind te begeleiden.

We streven er overigens niet naar om alle gebouwen passief gecertificeerd te krijgen. Ook op projecten met een lagere ambitie zijn de principes van het Passief Bouwen goed toepasbaar om een energetisch verantwoord ontwerp te realiseren. 

Certified Passive House Designer