Werkwijze

LSWA architecten beheerst het hele spectrum van de planontwikkeling; van een eerste haalbaarheidsstudie, een stedenbouwkundig ontwerp en het ontwikkelen van een concept, tot het technisch uitwerken van de ontwerpen in bestek en tekeningen en het begeleiden van de bouw tijdens de realisatiefase. We zijn er van overtuigd dat een intensieve begeleiding tijdens het gehele proces, van ontwerp tot realisatie, borg staat voor maximale kwaliteit voor de opdrachtgever; maximale ruimtelijke kwaliteit, maar ook maximale economische kwaliteit door het realiseren van een optimaal resultaat binnen de beschikbare budgetkaders.

We zijn gewend om samen met andere adviseurs en uitvoerende partijen te zoeken naar een optimum binnen de budgettaire mogelijkheden. Van LSWA architecten mag je verwachten dat zij te allen tijde en in elke samenwerking kunnen adviseren hoe een maximaal rendement uit het beschikbare kapitaal kan worden gehaald.

Naast het gehele bouwtechnische tekenwerk t.b.v. bouwvergunning, aanbesteding en werkuitvoering, verzorgen we bij LSWA architecten onze eigen bestekken. De integratie van bestekken en bouwtechnische tekeningen vinden wij essentieel om ondubbelzinnige aanbestedingsstukken te maken, en om fouten (en daarmee meerwerk kosten voor de opdrachtgever) te voorkomen. Hiermee realiseren we scherpe aanbestedingen voor onze opdrachtgevers.

Werkwijze